KOPEN

De CVBA DE LEIE heeft in een aantal steden en (deel-)gemeenten binnen haar werkgebied regelmatig een beperkt aantal sociale of middelgrote kavels (bouwgrond).

Klik hier voor het huidige aanbod.

Alle inschrijvingsformulieren vindt u hier terug.

Let wel: u bent pas ingeschreven als kandidaat-koper voor een sociale of middelgrote koopwoning of sociale of middelgrote kavel van onze vennootschap, voor zover u:

  • alle gevraagde documenten, attesten en bewijsstukken hebt ingediend
  • voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, te raadplegen op de website van de VMSW
  • het inschrijvingsgeld hebt vereffend
  • het inschrijvingsbewijs hebt ontvangen van onze vennootschap

Nuttig om weten:

  • De toewijzing van sociale of middelgrote kavels en koopwoningen gebeurt volgens de bepalingen van het Overdrachtenbesluit van de Vlaamse Regering van 29.09.2006.
  • Hou rekening met diverse verplichtingen na de aankoop van een sociale woning of kavel.
  • Er geldt een volledig vrije keuze van aannemer bij de aankoop van een kavel.
  • Voor meer informatie rond de verkoopkavels, maakt u best vooraf een afspraak met onze diensten (contactpersoon : Sindy Michiels).