HUREN

De CVBA DE LEIE biedt sociale huurwoningen (woningen en appartementen) en garages op diverse locaties in de steden en (deel-)gemeenten Wervik, Geluwe, Mesen, Wijtschate, Avelgem, Outrijve, Bossuit en Kooigem. Een overzicht vindt u hier.

Klik op onderstaande afbeelding voor het aanbod aan woningen die rolstoelbewoonbaar zijn :

Het huren van een sociale woning biedt voor de huurder veel voordelen, zoals onder meer:

 • een kwaliteitsvolle en degelijke woning;
 • een huurprijs die aangepast is aan o.a. het inkomen en de gezinssamenstelling van de huurder;
 • een huurcontract van 9 jaar (daarna per 3 jaar verlengbaar - wetswijziging dd. 01.03.2017 - klik hier voor meer informatie).

Alle inschrijvingsformulieren vindt u hier terug.

De wettelijke voorwaarden om ingeschreven te kunnen worden vindt u hier terug (website Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen).


Uiteraard staan daar voor de huurder ook heel wat plichten tegenover, zoals onder meer:

 • de tijdige en correcte betaling van de huur (telkens vóór de tiende dag van de maand);
 • de onmiddellijke melding van wijzigingen in de gezinssamenstelling, dit om domiciliefraude te vermijden (klik hier voor meer info);
 • de onderhouds- en herstellingswerken die volgens het huurcontract moeten uitgevoerd worden door de huurder;
 • het algemeen onderhoud van de woning als “een goede huisvader”;
 • voldoende respect betonen voor de woning, de buren en de omgeving;
 • het naleven van de reglementering inzake het houden van huisdieren (klik hier voor meer info);
 • taalverplichting : voldoende Nederlands kunnen spreken na 1 jaar sociaal huren (enkel voor nieuwe huurders vanaf 01.11.2017 - zie deze link voor meer info);
 • voor een volledig overzicht zie o.a. huurovereenkomst.

Belangrijke overzichten (het downloaden van elke diavoorstelling kan wel een tiental seconden duren):

Onderstaand filmpje legt uit hoe de huurprijs berekend wordt :

Het niet-naleven van de hierboven vermelde verplichtingen kan leiden tot een opzeg of ontbinding van de huurovereenkomst ! Bij eventuele vragen of meldingen kunt u gebruik maken van dit formulier. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u uiteraard ook steeds contact opnemen met onze diensten.


De cvba De Leie verwittigt u per brief als er een geschikte woning voor u vrij is. De cvba De Leie controleert dan of u nog steeds aan de voorwaarden en verplichtingen van het sociale huurbesluit voldoet. U kunt de sociale huurwoning alleen huren als u (en uw eventuele echtgenoot of partner) voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

De wachttijd kan nooit vooraf ingeschat worden omdat die afhangt van o.a.:

 • het aantal vrije woningen (bv. opzeggingen);
 • het aantal slaapkamers van de woningen;
 • uw gezinssamenstelling en die van de andere kandidaten;
 • uw eventuele voorrang, maar ook die van de andere kandidaat-huurders (bv. 3 jaar inwoner tijdens de laatste 6 jaar van de gemeente waarvoor u de aanvraag doet)