TIPS OVER BRANDVEILIGHEID

20.000

Zoveel woningbranden zijn er elk jaar in België. Een brand kan snel uitbreken en brengt veel schade mee. Help brand voorkomen. Werk mee aan brandveilige gebouwen !


Wat doen wij ?

De cvba De Leie werkt hard om brand te voorkomen. Wat we doen, hangt af van het gebouw en de wetgeving. Het gaat om :

 • rookmelders plaatsen
 • brandblusapparaten, brandslangen en noodverlichting in de gemeenschappelijke gangen
 • nazicht van elektriciteits- en gasinstallatie bij elke wederverhuring

Wat kan jij doen ?

Ook jij kan meehelpen :

 • Wees voorzichtig met vuur. Blijf bij de kookpotten als je kookt.
 • Rook niet in bed. Doe het kookvuur, kaarsen, sigaretten … altijd goed uit.
 • Stofzuig de rookmelder 1x per maand. Doe dit voorzichtig.
 • Test de rookmelders en vervang de batterij van zodra nodig.
 • Hou de brandwerende deuren altijd dicht.
 • Hou de gang, nooduitgang of vluchttrappen in jouw gebouw vrij. Zet er geen spullen. 
 • Laat brandblusapparaten, noodverlichting en wegwijzers hangen.
 • Bewaar geen vaste of vloeibare brandstoffen in en/of rond de woning.

Een brandveilige woning

Brand voorkomen is beter dan brand blussen. Gewone dingen, zoals koken, kunnen brand veroorzaken als je niet alert bent. Wees slim met vuur. Als we allemaal goed opletten, wordt de kans op brand heel klein.

We geven jou tips voor meer brandveiligheid :

 1. Blijf bij jouw kookpotten als je kookt. Zet het vuur, de oven en elektrische toestellen altijd af als je uit de keuken gaat.
 2. Rook niet in bed. Doe sigaretten altijd goed uit. Rook zoveel mogelijk buiten.
 3. Let op als je kaarsen aansteekt. Hou ze weg bij gordijnen, papier en ander brandbaar materiaal. Doof ze altijd goed.
 4. Bewaar lucifers waar kinderen niet bij kunnen.
 5. De CVBA De Leie hing een rookmelder in jouw woning. Stofzuig voorzichtig de rookmelder 1x per maand.
 6. Zorg dat elektrische toestellen in jouw woning veilig zijn. Zet ze uit als je ze niet gebruikt.
 7. Hou de gang, nooduitgang of vluchttrappen in het gebouw vrij. Zet er geen spullen. 

Hou jouw gebouw brandveilig

In onze gebouwen zijn er nooduitgangen, vluchttrappen, noodverlichting… Zo kan je snel vluchten als er brand is. Kijk welke nooduitgang het dichtst bij jouw woning ligt. We signaleren deze uitgangen met wegwijzers. Laat deze zeker hangen. Hou de gangen, nooduitgangen en vluchttrappen ook vrij. Zet er geen spullen.


112

112 is het Europese noodnummer. Via 112 bel je de brandweer, een medisch team of de politie. Dit telefoonnummer is gratis.

Wanneer bellen ?

Je belt alleen in een noodsituatie het telefoonnummer 112:

 • Er is brand in een huis, wagen, bos …
 • Er is een ongeval met gewonden.
 • Je bent slachtoffer of getuige van agressie of een diefstal.
 • Iemand is in nood (bewusteloos, aan het stikken …).

Wat zeg je ?

Help de hulpdiensten. Geef hen direct informatie:

 • Wat is er gebeurd ?
 • Waar is het gebeurd (adres) ?
 • Wie is gewond ? Hoeveel gewonden ?

Tip : Download de gratis app 112BE op jouw smartphone. Met één klik ben je meteen verbonden.

De app is ook handig als je slecht hoort of als spreken moeilijk is.


“Mijn rookmelder piept, maar er is geen brand. Hoe komt dat ?”

Stof in het toestel of een defecte batterij kan zorgen voor gepiep. Stofzuig de rookmelder voorzichtig. Dat moet je sowieso elke maand 1x doen.Vervang de batterij. Daarvoor ben je zelf verantwoordelijk.

Blijft de rookmelder piepen ? Dan is de rookmelder misschien defect. Contacteer dan de cvba De Leie. Wij installeren gratis een nieuwe rookmelder.


Wist je dat je een brandende frietketel nooit met water mag blussen ?

Giet nooit water op een brandende frietketel. Dat zorgt voor een enorme steekvlam !

Wat moet je wel doen ? Dek een brandende frietketel af met een vochtige doek of een blusdeken. Bescherm je handen met vochtige doeken. Wacht tot de frietketel volledig afgekoeld is. Verplaats de frietketel ondertussen niet.