DOMICILIEFRAUDE

Wat is een domicilieadres ?

Dit is de plaats waar je woont en waar je officieel bent ingeschreven.

Je moet het altijd vooraf laten weten aan de cvba De Leie als er iemand bij je wil komen wonen. cvba De Leie gaat dan na of die persoon in een sociale woning kan wonen. Er mag bijvoorbeeld geen eigendom zijn en de woning moet groot genoeg zijn.

cvba De Leie moet dan eventueel de huishuur aanpassen, want in de meeste gevallen moet het inkomen van alle meerderjarige personen meegeteld worden in de berekening van de huishuur.

Wat is domiciliefraude ?

  • je laat een persoon inwonen zonder dit door te geven aan de cvba De Leie;
  • je gebruikt de sociale huurwoning enkel als domicilieadres, maar woont er verder niet zelf in of je verhuurt ze onder aan anderen;

Waarom treedt de cvba De Leie op tegen domiciliefraude ?

  • Domiciliefraude gebeurt vaak ook om misbruik te maken van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld het ontvangen van een hogere ziekteuitkering dan waarop men recht heeft).
  • Het is niet eerlijk t.o.v. andere huurders die hun situatie wél juist doorgeven en daardoor misschien een hogere huurprijs betalen.
  • De wachtlijsten zijn heel lang. Het is dus eveneens onaanvaardbaar als iemand zijn sociale huurwoning niet bewoont.

Als de cvba De Leie bewijzen heeft van domiciliefraude en als de huurder zijn situatie niet wil in orde brengen, dan kan de cvba De Leie een onderzoek laten instellen. De cvba De Leie werkt hiervoor actief samen met de politiediensten én met de arbeidsauditeur.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van domiciliefraude ?

  • strenge boetes
  • opzeg van de huurovereenkomst
  • terugbetaling van de onwettig verkregen uitkeringen en/of voordelen

Heb je vragen of vermoed je dat iemand in je omgeving domiciliefraude pleegt ?

Neem dan contact op met de cvba De Leie op info@deleie.be of 056/31.13.64.