TAALKENNISVEREISTE

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Je moet minimaal taalniveau 1.1. voor spreken behalen om een sociale woning te kunnen huren (*).

Je moet bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je de taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands hebben.

(“basisniveau Nederlands” = het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen)

 Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt ?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval ? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands ? Dan verwijzen we je door naar de organisaties van integratie en inburgering.

Cursus of school vinden

Heb je het verplichte basisniveau Nederlands nog niet ? Dan kan je gratis Nederlands leren. Op de website van het agentschap integratie en inburgering vind je de adressen en de openingsuren van organisaties die jou kunnen helpen. Zij informeren jou over Nederlands leren en helpen je om een school of cursus te vinden.

Hoe bewijs je dat je voldoet ?

Dit kan aan de hand van een van de volgende documenten (artikel 6.38 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021):

 • een bewijs waaruit blijkt dat u over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau;
 • een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
 • een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname
 • het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
 • een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;
 • een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands;

Boete

Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren ? Dan kan de toezichthouder jou een geldboete opleggen tussen de 25 en 5 000 euro.

Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau Nederlands moet behalen. De toezichthouder volgt jouw dossier op. Dit is geen reden om je huurovereenkomst te stoppen.

Vrijstelling : geen basisniveau Nederlands nodig

Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen. Dit kan in de volgende situaties :

  • Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid, opgemaakt door een centrum voor basiseducatie (CBE).
  • Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen.

Uitstel : je mag het basisniveau Nederlands later halen

Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting : dan mag je het basisniveau Nederlands later behalen. Dit kan in de volgende situaties :

  • Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep, medische of persoonlijke redenen.
  • Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.

Bron : de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen : klik hier.

(*) met uitzondering van de faciliteitengemeente Mesen.