BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

 

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens die we inzamelen, zullen opgenomen worden in de bestanden van de CVBA DE LEIE, Nieuwstraat 81 te 8940 Wervik en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders of kopers mogelijk te maken, om de concrete huur-, of koopvoorwaarden voor een sociale woning vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. 

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar privacy@deleie.be.

U kunt op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.