DEFECTEN

Voor het onderhoud en herstel van de volgende installaties (geplaatst in opdracht van de cvba De Leie) is een onderhoudscontract afgesloten:

  • centrale verwarming op aardgas
  • individuele verwarmingskachels op aardgas
  • waterverwarmers op aardgas of elektriciteit
  • waterkranen, douchekop

Bij defecten aan één van bovenvermelde installaties, mag u als huurder rechtstreeks contact opnemen (24/7) met de firma COFELY :

of via het contactformulier
'aanvraag interventie Cofely' op :
https://sw.quickform.be/

Voor de volgende zaken kunt u niet terecht bij deze firma :

  • werken aan elektrische verwarmingstoestellen zoals accumulatoren, convectoren, enz.
  • herstel van defecten waar u zelf voor verantwoordelijk bent (vb. uitgevallen zekeringen, vandalisme, verwaarlozing, kwaad opzet, vorstschade, onnodige oproepen, afgesloten watertoevoer, enz.)
  • onderbroken elektriciteits- of gastoevoer (vb. best altijd eerst hoofdkranen en/of budgetmeters controleren vóór u contact zou opnemen met deze firma)
  • onderhoud en/of herstel van toestellen die niet in opdracht van de cvba De Leie werden geplaatst
  • herstel van schade aan lavabo’s, ligbaden, douchebakken, douchedeuren, wc-zittingen, enz.
  • ontstoppen van afvoerleidingen van bad, lavabo, douche, spoelbak, wc, enz.

Voor zover u voor deze (niet inbegrepen) werken toch deze firma onnodig zou contacteren,

zullen alle eventuele kosten rechtstreeks aan u worden gefactureerd !

Overige defecten ten laste van de huurder

De huurder dient hiervoor zelf een erkende aannemer te contacteren om de nodige herstellingen uit te voeren. De cvba De Leie treedt hierin niet op als tussenpersoon. Een overzicht van de herstellingswerken ten laste van de huurder vindt u hier terug

Defecten ten laste van De Leie

De huurder dient hiervoor steeds onmiddellijk contact op te nemen met de technische dienst van de cvba De Leie. Hierbij kan hij gebruik maken van het meldings- of klachtenformulier.

 

BELANGRIJK !

De huurder is steeds verantwoordelijk voor eventuele bijkomende schade n.a.v. de laattijdige melding van eventuele defecten,
ook als het herstel van deze defecten ten laste valt van de cvba De Leie.