VERSTRENGDE EIGENDOMSVOORWAARDE VOOR HUURDERS

(vanaf 01.03.2017)

Je mag als huurder van een sociale huurwoning geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent eigendom bezit, mag dit niet.

Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent. Deze regels gelden ook voor je inwonende partner.

Heb je toch een eigendom?

Je bent verplicht om CVBA DE LEIE hierover te informeren. We bekijken dan samen je dossier.

  • Je had op 1 maart 2017 een woning of bouwgrond in gedeelde eigendom of vruchtgebruik. Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te verkopen.
  • Je had op 1 maart 2017 een woning of bouwgrond in je vennootschap in gedeelde eigendom of vruchtgebruik. Dan heb je tijd tot 28 februari 2018 om je eigendom te verkopen of uit de vennootschap te stappen.
  • Je hebt onlangs een woning of bouwgrond kosteloos gekregen. Bijvoorbeeld, door een erfenis. Dan heb je één jaar tijd om de woning te verkopen. Voor een bouwgrond heb je vijf jaar tijd.

Wat als je niet op tijd verkoopt?

Is de termijn van één jaar te kort om te verkopen ? Verwittig ons dan. Als je gegronde redenen hebt, kunnen we de termijn verlengen.

Verkoop je helemaal niet?

Dan zal de CVBA DE LEIE je huurovereenkomst stopzetten. Je hebt dan een opzegtermijn van 6 maanden. Het is dus erg belangrijk dat je ons op tijd informeert.

Op de volgende websites vindt u hierover meer informatie :

Wonen Vlaanderen (hoofdstuk 2.3.2.2 op pagina 7 van de brochure "Toelichting bij de wijzigingen aan het sociaal huurstelsel" ) :

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/2017_01_31_toelichting_wijzigingen_sociaal_huurstelsel.pdf

Kaderbesluit Sociale huur (artikel 33) :

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud&AID=1088211