VERSTRENGDE EIGENDOMSVOORWAARDE KANDIDAAT-HUURDERS

(vanaf 01.03.2017)

Je kunt je niet inschrijven als kandidaat-huurder voor een sociale huurwoning als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt, niet in België en niet in het buitenland. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in ? Dan kan je ook niet inschrijven.

Voor de kandidaat-huurders die vóór 1 maart 2017 zijn ingeschreven voor een sociale huurwoning, gelden op het moment van de toelating tot een sociale huurwoning onmiddellijk de nieuwe strengere eigendomsvoorwaarden !

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

  • je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen.
  • je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
  • je woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
  • je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
  • je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
  • je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
  • je ex-partner heeft een eigendom en jij niet. Of, je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
  • je hebt de eigendom kostenloos verworven (vb. door erfenis of schenking).

Op de volgende websites vindt u hierover meer informatie :

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen :

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning/Mag-u-een-sociale-woning-huren/Heeft-u-geen-eigendom

Wonen Vlaanderen :

https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-huur/de-inschrijvings-en-toelatingsvoorwaarden

Kaderbesluit Sociale huur (artikel 73):

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016403&param=inhoud&AID=1088251