VERMINDERING HUURPRIJS DOOR CORONACRISIS

Daalde uw inkomen door de coronacrisis ?
Dan kunt u nu al een aanpassing van uw huurprijs vragen.
Uw gezinsinkomen van de laatste maand moet dan minstens 20 % lager zijn
dan het inkomen dat we gebruikten voor uw huidige huurprijsberekening.

 

Hoe vraagt u de huurprijsvermindering aan ?

Bezorg ons de nodige documenten :

  • Stuur ons een attest van de RVA, uw werkgever of uw uitbetalingsinstelling waaruit duidelijk blijkt dat u op "tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden: corona)" bent. Dit moet een attest zijn van de laatste maand.
  • Heeft u nog een paar dagen gewerkt tijdens deze laatste maand ? Bezorg dan ook uw loonfiche van die maand.
  • Zijn er nog andere personen in uw gezin die een inkomen hadden tijdens deze laatste maand ? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (vb. ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, F.O.D.,…).

Bezorg ons alle documenten via de post, e-mail (info@deleie.be) of in onze brievenbus.

 

Wat doen wij ?

Wij berekenen of uw huidig inkomen minstens 20 % gedaald is. Zo ja, dan krijgt u een huurprijsvermindering. Uw nieuwe huurprijs wordt u via de post of e-mail opgestuurd.

 

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over de betaling van de huur ?

Blijf er niet mee zitten en contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.